• Luni - Vineri 9.00 - 18.00 - Weekend 09 - 13:00
 • Incinta Dragaica - Buzau

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“ Castiga o masina pentru doamna din viata ta„

1.   Organizatorul campaniei

Campania “ Castiga o masina pentru doamna din viata ta” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata de SC Best Seller Auto Eucar SRL, cu sediul social in Romania, Buzau, Strada Calnau,  nr. 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10 / 1138 / 2019 , Cod Fiscal 41586706, avand cont bancar nr. RO79BTRLRONCRT0516773301, deschis la Banca Transilvania , reprezentat de dna/dl.  Alexandru Liviu Aurelian, in calitate de Administrator ,, denumita in continuare “Organizator”, in conformitate cu prevederile din prezentul regulament de campanie denumit in continuare “Regulament”.

2.   Scopul campaniei

Campania este destinata promovarii Creditelor de achizitie bunuri/servicii, adresate persoanelor fizice care achitioneaza un produs din gama „Best Seller Auto” si care indeplinesc conditiile descrise in art.5 din prezentul Regulament.

3.   Beneficiile campaniei

 • Persoanele care au drept de participare conform art.5 din prezentul Regulament si care indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament,intra in tombola pentru campania „Castiga o masina pentru doamna din viata ta”  , conform prevederilor prezentului Regulament.
  • Persoanele care au drept de participare conform art.5 din prezentul Regulament nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii in locul celor oferite in cadrul Campaniei si nici sa solicite modificarea beneficiilor acordate conform Regulamentului.

4.   Durata campaniei

 • Campania se lanseaza in data de 10.01.2021 .
  • Durata de desfasurare a campaniei este in intervalul 10.01.2021 – 25.03.2021.

5.   Dreptul de participare la campanie

 • La aceasta campanie pot participa persoane fizice care indeplinesc urmatoarele conditii :
  • cetateni romani cu domiciliul/ rezidenta in Romania, cu varsta intre 18 si 75 ani (maxim, impliniti la data finalizarii duratei contractului de credit);
  • venitul sa fie de minim 704 lei pentru pensionari (reprezentand total drepturi inscrise pe talonul de pensie, cu conditia ca valoarea din dreptul rubricii “Pensie” sa fie de cel putin 300 lei pentru veniturile rezultate exclusiv din pensie) sau 800 lei pentru angajati sau persoane fizice autorizate;
  • toti cetatenii romani ce aplica, li se acorda si semneaza un contract de credit pentru achizitie bunuri in prin finantatorul TBI Money IFN SA . partener al Organizatorului .
  • Toti participantii la Campanie sunt obligati sa indeplineasca toate conditiile de participare la Campanie asa cum sunt descrise in prezentul Regulament. In cazul in care, in urma verificarilor Organizatorului rezulta ca nu au fost respectate criteriile de participare la Campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor beneficiile obtinute si/sau sa restrictioneze participarea acestora la Campanie pana la incheiere acesteia.
  • La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, angajatii societatilor din grupul Organizatorului, precum si afinii si rudele de gradul 1 ai acestora.
  • Organizatorul are dreptul de a solicita, dupa caz, orice documente necesare in analiza de creditare, de a analiza si de a aproba sau respinge solicitarea de acordare a creditului, conform normelor sale interne si reglementarilor legale in vigoare.

6.   Mecanismul campaniei

 • Pe durata desfasurarii Campaniei, Organizatorul desfasoara campanii de promovare catre clientii existenti si clienti noi informandu-i despre Campanie, conditiile de participare la Campanie si beneficiile acesteia.
 • Clientii interesati de contractarea unui Credit de achizitie bunuri/servicii in vederea achitionarii unui produs comercializat de Best Seller Auto” depun Cererea de credit impreuna cu documentatia necesara solicitata de Organizator.

7.   Locul de desfasurare a campaniei

Campania se va desfasura pe tot teritoriul Romaniei.

8.   Taxe si impozite

Impozitele si alte obligatii fiscale aferente voucherelor oferite in cadrul Campaniei, datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizata cu modificarile ulterioare in vigoare la data emiterii prezentului Regulament, va fi calculat si suportat de catre Organizator.

9.   Modificarea, intreruperea sau incetarea campaniei

 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, noul Regulament urmand sa intre in vigoare dupa publicarea acestuia pe site-ul www.rateauto.ro
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe/inceta desfasurarea campaniei inainte de data prevazuta la art.4.2 oricand in cazul producerii unui eveniment de forta majora care face imposibila desfasurarea Campaniei sau, pentru orice alt motiv, daca Organizatorul decide aceasta. Organizatorul va comunica incetarea campaniei cu cel putin 15 zile inainte ca incetarea sa aiba loc, prin publicarea pe site-ul  www.rateauto.ro a Regulamentului modificat.

10. Litigii si legea aplicabila

 1. Eventualele litigii avand ca parti pe Organizatorul Campaniei si un beneficiar al Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi solutionate de instantele competente.
  1. Legea aplicabila este legea romana.

11. Protectia datelor personale

Datele personale ale participantilor la Campanie sunt procesate de Organizator in conformitate cu prevederile Politicii de confidentialitate publicate pe site-ul www.rateauto.ro

12. Alte dispozitii

Prezentul Regulament este disponibil gratuit in locatia Best Seller Auto, putand fi obtinut la cerere de la acesta. Totodata, Regulamentul este publicat si pe site-ul www.rateauto.ro